Krav til opbevaring af farligt affald

08/17/2012 by admin

Krav til opbevaring af farligt affald

Oplagring af farligt affald er afholdelse af affald inden fjernelse eller behandling af affaldet. Hvis du opbevarer affald, skal du en tilladelse, som du kan komme igennem din lokale sundhed afdeling. Hver stat har forskellige regler om oplagring af farligt affald. Rådføre sig med statslige ordninger før det gennemgår opgaven med oplagring af affald.

Indeslutning

Alt affald skal findes passende. Kontakt din lokale affald administrationsselskab for passende beholdere til oplagring af affald, såsom batterier, olie eller oliefiltre. Smid ikke farligt affald i regelmæssig trash rum. Containere, der blive tæret eller begynde at lække bør ikke bruges til at indeholde farligt affald. Tømme ud affaldsmaterialer form en beskadiget rum og opbevare affaldet i en ny beholder. Beskadigede beholdere skal derefter bortskaffes.

Mærkning

Mærke dit affald for at hjælpe med at identificere, hvad der gemmes. Ifølge agenturets Minnesota forurening kontrol sikre, at etiketter indeholder ordene "Farligt affald", der etiketter er tydeligt, og etiketter tilstand når opbevaring begyndte. Sikre, at etiketter er placeret langs siden af spildbakken. Bruge klar emballage tape til at lakere på etiketten for at holde etiketter fra at blive beskadiget.

Lagring af

Holde materialer, der er af de samme komponenter gemt i den samme indeslutning bin. For eksempel, holde antændelige materialer i én placering. Anbring aldrig et brandfarligt materiale placeringen det ikke hører hjemme i. Dette kunne resultere i en farlig tilstand. Uforenelige materialer, der er kombineret kan forårsage en brand eller eksplosion eller udslip af giftige dampe og gasser. Aldrig bortskaffer affald ned et afløb, kolde resulterer i forurening af vandressourcer.

Don'ts

Ikke for meget en container med affald. De fleste beholdere kan rumme op til 55 gallon af affald. Smid ikke farligt affald ind i en losseplads. Der er strenge regler for fjernelse af farligt affald, der skal følges, som er skitseret i The Resource Conservation Recovery Act. RCRA også regulerer bortskaffelse af affald, der skal sikre, at miljøet ikke kompromitteres, Environmental Protection Agency noter. Henvise til EPA for ordentlig fjernelse procedurer af farligt affald (Se ressourcer).


Relaterede artikler

© 2020 - mosolyorszag.com | Contact us: webmaster# mosolyorszag.com