Miljøpåvirkninger til bortskaffelse af affald

10/02/2011 by admin

Miljøpåvirkninger til bortskaffelse af affald

Bortskaffelse refererer til forvaltningen af den enorme mængde af affald fra moderne samfund. Forskellige metoder til at indsamle og nedbrydes affald i en organiseret måde har været brugt, men emissioner fra det indsamlede affald fortsat en trussel. Miljøbelastningen fra affaldsdeponering er imidlertid ikke begrænset indvirkning på atmosfæren; bortskaffelse af affald også påvirker verdens flora og fauna.

Metan Emission

Metan er en stærk drivhusgas og en af de primære faktorer, der bidrager til den globale opvarmning. Det er, udledes i betydelige mængder af affald, fyld lossepladser i hele verden. Deponeringsanlæg er en af de mest udbredte bortskaffelsesmetoder. I simple ord, husholdnings-og industriaffald opsamles i et stort område, sammen med råstofindvinding affald, og er tilbage til at nedbrydes.

Kuldioxid

Kuldioxid og en række potentielt farlige luftforurenende stoffer i mindre koncentrationer er frigivet i løbet af processen af forbrænding. Forbrænding af affald er afbrænding af affald, som frigiver en stor mængde af energi, sammen med de førnævnte forurenende stoffer. Moderne forbrændingsanlæg bruge mekanisk, biologisk, varme og termisk behandling teknologi til at indeholde den producerede energi. Denne energi kan bruges til produktion af elektricitet og varme.

Jordforurening

På lossepladser, perkolat væsker fra det rådnende affald trænge de underliggende og omgivende jord og forurene grundvandet. Dette vand er enten bruges af planter, der omkommer som følge af jordforureningen, eller det kan endda bruges som drikkevand kilde. Til dette formål bruges omfattende-- men også dyrere--indeslutning deponeringsanlæg at forhindre lækage.

Bidrag til syreregn

Svovl og kvælstofoxider er to af de vigtigste stoffer, der bidrager til syreregn. De er frigivet i luften under forbrænding af affald, og når luftbårne de er bragt tilbage til jorden gennem regn, skaber en forurening cyklus. Sammen med kuldioxid er disse forurenende stoffer det vigtigste fokus i moderne teknologi forbrændingsanlæg, da deres emission kan have flere virkninger på miljøet fra luftforurening, vand og jord kontaminering.


Relaterede artikler

© 2020 - mosolyorszag.com | Contact us: webmaster# mosolyorszag.com