Strategi til kontrol med industrielle hygiejne

03/04/2013 by admin

Strategi til kontrol med industrielle hygiejne

Industrielle Tandplejere reducere eller forhindre risici på arbejdspladsen. Ordentlig forventning, anerkendelse, evaluering og kontrol af farer kan forhindre arbejdspladsen sygdom, fysiske skader og endda døden. Industrielle Tandplejere arbejder i dag, for at kontrollere engagementer i hele fremstillingsprocessen. Kontrolpraksis omfatter planlægning og design af en proces, og den faktiske produktion af et produkt. Omfattende hazard kontrol indebærer anvendelse af en række tilgængelige strategier.

Forventning

Forebyggelse af eksponering er den bedste tilgængelige strategi til kontrol. Undersøgelse kemikalier, udstyr og processer til stede til at bestemme farerne forbundet. Analysere arbejdspladsen betingelser for potentielle farer. Forudse de risici, som arbejdstagere faktisk eller potentielt kan støde på. Derefter, gennemføre kontrolmetoder til at fjerne eller mindske disse risici.

Anerkendelse

Du skal anerkende risici til at være i stand til at styre dem. Være konstant på vagt for eksisterende og potentielle kemiske, fysiske og biologiske risici. Udvikle en følelse af sikker og acceptabel arbejdsrutiner. Genkende afvigelser fra acceptable betingelser og indførelsen af nye farer. Anerkendelse af nye farer eller ændringer fra etablerede procedurer tillader kontrolforanstaltninger gennemføres tidligt. Tidlig anerkendelse og kontrol med risikoen for vil reducere eller fjerne skader og sygdomme.

Evaluering

Korrekt vurdering af hver fare er nødvendige for udvælgelse af de kontrolmetoder, der er nødvendige. Vurdere farerne af maskiner til at bestemme hvor bevogtning er påkrævet. Tage Luftprøver at bestemme koncentrationen af kemikalier. Bestemme behovet for kemiske substitution, øget ventilation, planlægning af ændringer eller personlige værnemidler (PPE) baseret på testresultater. Ergonomiske problemer kan undgås eller reduceres afhængigt af en vurdering af arbejdstager posture og bevægelse. Effektiv evaluering vil tillade udvælgelse af passende kontrolforanstaltninger.

Kontrol

Kontrolstrategier er valgt som følge af forventning, anerkendelse og evaluering af specifikke risici. Traditionelle hierarkiet for strategier er at bruge engineering kontrolelementer, derefter administrative kontrol og endelig PPE når de andre metoder ikke er tilstrækkelige.

Engineering kontrol

Engineering kontrolelementer er kontrolelementer, en mekanisk fare. Maskine bevogtning, ventilation, støjskærme, beskyttelsesskærme og rækværk er alle eksempler på almindeligt anvendte tekniske foranstaltninger. Disse metoder er at foretrække på grund af deres højere pålidelighed.

Administrativ kontrol

Administrative kontrol stole på skiftende arbejdstagernes tidsplaner, hazard kontakt gange, arbejdsrutiner og uddannelse. Ændre tidsplaner til at reducere individuelle eksponeringstid til farlige betingelser. Undervise arbejdere til at genkende og undgå farlige situationer. Uddanne arbejdstagere i særlige teknikker, der reducerer eller eliminerer eksponering for farer.

Personlige værnemidler

Personlige værnemidler anvendes, når tekniske foranstaltninger og administrative kontrolforanstaltninger er utilstrækkelige for fuld kontrol over en fare. Filtermasker kan anvendes, når ventilation ikke kontrollerer fuldt luft forureninger. Brug handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning, når stænkbeskyttelse ikke kan give fuldstændig beskyttelse. Ansætte PPE, når andre beskyttende foranstaltninger er utilstrækkelige eller utilgængelige.

Integreret kontrolstrategi

Hver virksomhedshygiejne kontrol problem er unik. Flere strategier kan effektivt kontrollere en given risiko. Hvert fald løsning bør evalueres. Den metode eller metoder, der bedst kan beskytte arbejdstageren bør vælges som den ønskede kontrolstrategi.


Relaterede artikler

© 2020 - mosolyorszag.com | Contact us: webmaster# mosolyorszag.com