Farerne ved manisk Depression

10/15/2013 by admin

Farerne ved manisk Depression

Manisk depression eller bipolar lidelse, er karakteriseret ved humørsvingninger langt mere intens end andre personer. Disse udsving kan tage en person fra manisk (op) til deprimeret (ned) i løbet af få minutter. Der er farer forbundet med disse humørsvingninger.

Irritabilitet

I en manisk fase, kan en person med manisk depression blive irritabel eller aggressiv. Dette kunne negativt påvirker hans forhold i hjemmet og på arbejdspladsen.

Højrisikoaktiviteter

Sex, overdreven indkøb og brug af narkotika er fælles i en manisk fase. Den maniske person har intet begreb om konsekvenserne af sine handlinger, og kan ende med problemer som følge af disse aktiviteter.

Værdiløshed

Under en depression magi, kan en person med bipolar lidelse have følelser af værdiløshed. Dette kan forhindre ham i at gøre normale aktiviteter såsom at tage skraldet, kommer til at arbejde eller endda at komme ud af sengen.

Koncentration

Koncentration kan være et problem for nogen oplever en depressiv stemning. Fuldførelse af opgaver, der normalt synes let, kan ligesom et arbejde eller skole projekt, synes umuligt.

Selvmord

Fordi livet synes glæde under en depressiv episode, er tanker om eller forsøg på selvmord en fare for manisk depression.


Relaterede artikler

© 2020 - mosolyorszag.com | Contact us: webmaster# mosolyorszag.com