Green House gasser indvirkning på miljøet

09/21/2012 by admin

Green House gasser indvirkning på miljøet

US Environmental Protection Agency anerkendt virkningerne af drivhusgasser på miljø-og kalde dem en trussel for folkesundheden og miljøet. Gennem tiderne, har miljøet havde en mekanisme til at håndtere CO2 i atmosfæren ved binding atmosfærisk kulstof i planter. Men siden den industrielle Revolution, denne ligevægt ændret langsomt med skovrydning og den øgede afhængighed af fossile brændstoffer.

Temperatur

De primære drivhusgasser er kuldioxid, metan, lattergas og fluorholdige gasser, som alle fælde varme på jordens overflade.

Oceaner

Optøning af gletsjere og permafrost forekomme som Jordens overfladetemperatur stiger, hvilket medfører en ændring i havets saltindhold og negativt påvirker marine fauna.

Landbrug

Landbrug er sårbare over for virkningerne af drivhusgasser, med stigende temperaturer øge jord fordampning og mulighed for ekstreme vejrforhold såsom tørke.

Kystnære områder

International Panel on Climate Change forudsiger at kystnære vådområder som vandstanden stiger, vil krybe op til 33 procent af 2080, forlader kystnære områder mere sårbare over for oversvømmelser forårsaget af stormflod.

Biodiversitet

IPCC forudsiger også, at klimaændringerne skyldes drivhusgasser potentielt kan forårsage 20 til 30 procent af globale dyr og plantearter bliver udryddet.


Relaterede artikler

© 2020 - mosolyorszag.com | Contact us: webmaster# mosolyorszag.com