Hvad er grundlaget for notering ammoniak som farligt affald?

11/05/2012 by admin

Hvad er grundlaget for notering ammoniak som farligt affald?

Ammoniak er en molekylære sammensatte med den kemiske formel NH3. Ifølge Tanner industrier sikkerhedsdatablade, industri-grade ammoniak kan karakteriseres som farligt affald, ifølge de kriterier, der er angivet af den ressourcebevarende og Recovery Act.

Forordning

EPA regulerer industrielle udslip af ammoniak i spildevand og luft. udledningerne eller spild af 100 pounds eller mere skal indberettes til myndighederne.

Salmiakspiritus er ikke reguleret på samme måde, gælder heller ikke de samme restriktioner.

Fareklasse

Stoffer klassificeres som farligt affald baseret på deres reaktivitet, deres brændbarhed, deres ætsende og deres toksicitet for mennesker eller miljø.

Ammoniak er ætsende og meget giftig for vandlevende organismer. I overensstemmelse sortstencileret Service kompagni muskel-og Skeletbesvær, ammoniak kan betragtes som farligt affald primært på grund af sin ætsende virkning; den fare, den udgør for miljøet er en anden afgørende faktor.

Gasformig ammoniak er også giftige for mennesker i høje koncentrationer.

Miljømæssige virkninger

Ammoniak er meget giftigt for fisk og mange andre vand-boligen organismer; frigiver ammoniak i vandløb, kan floder og damme beskadige eller ødelægge akvatiske økosystemer.

Salmiakspiritus løsninger

Regler om bortskaffelse af husholdningernes ammoniak løsninger og ammoniak-baseret rengøringsmidler varierer i forskellige stater og lokaliteter.

Typisk, det er acceptabelt at fortynde rengøringsmidler, der indeholder ammoniak og hæld dem ned i afløbet. Nogle by eller amt myndigheder kan have andre regler, men. For eksempel, anfører Clark County, Washington på sin hjemmeside at "ammoniak produkter skal bortskaffes som farligt affald" på county-sponsoreret bortskaffelsesområder.

Da regler varierer afhængigt af stat og region, er det bedst at rådføre sig med lokale myndigheder for flere detaljer.


Relaterede artikler

© 2020 - mosolyorszag.com | Contact us: webmaster# mosolyorszag.com