Sådan opbevarer brandfarlige farligt affald

10/01/2015 by admin

Brændbart affald skal håndteres med omhu. Hvis du lagring af brandfarlige farligt affald, skal du holde affald væk fra flammerne. Du har brug for en tilladelse til at opbevare farligt affald. Få denne tilladelse gennem den lokale health department i din county. Hver stat har forskellige love vedrørende opbevaring af brandfarlige farligt affald så tjek din tilstands regler, før du begynder.

Instruktioner

• Oplagring af affald arbejdstilladelse fra din lokale sundhed afdeling. Kontakt din lokale sundhed afdeling for detaljer om hvordan man får denne tilladelse.

• Kontakt en lokal affaldshåndtering virksomhed at få standard affald indeslutning placeringer. Aldrig smide brændbare affald i papirkurven. Hvis spildbakken synes beskadigede overhovedet, skifte til en ny container straks. Hvis du allerede har affald i en container, skal du kontakte virksomheden for backup containere.

• Læg på handsker, beskyttelsesbriller og et forklæde ved håndtering af farlige materialer.

• Hæld det farlige affald i containeren. Så længe du hælde affald i en beholder med de samme materialer, er det sikkert. Det brændbare affald må ikke blandes med andre materialer. Dette kan forårsage en brand eller en eksplosion. Fastgør låget på beholderen. Låget fastgøres på plads forholdsvis let.

• Mærke det brændbare affald, så alle ved, at materialerne inde i containeren er brandfarlige. Mærke forreste del af beholderen med "Brændbare affald." Brug klar tape til at sikre, at etiketten forbliver på beholderen. For kontinuitet, skal du bruge samme etiket på andre beholdere boliger de samme materialer.

• Gemme dine brændbare affald med andre brændbare affald. Bland aldrig brændbare affald med andre farlige materialer. Husk dit affald på et sted, der er fri for elektriske apparater.

Tips & advarsler

  • Altid være forsigtig med farligt affald.

Relaterede artikler

© 2020 - mosolyorszag.com | Contact us: webmaster# mosolyorszag.com