Hvad er de skadelige virkninger af affald dæk?

12/26/2012 by admin

Akkumuleret affald eller skrot dæk kan have skadelige virkninger på folkesundheden og miljøet. De kan fange i brand, frigiver giftige dampe. De bliver også grobund for myg, der kan sprede sygdommen, ifølge Hall County (Georgien) hjemmeside.

Brande

Dæk, som fange i brand er vanskelige at sætte ud. Den oliebaserede gummi i dæk frigiver kulbrinter dampe som det brænder, der forurener luften.

Vandforurening

Enhver vand, der anvendes på brændende dæk bliver forurenet med en olieagtig rest, der forurener jord og grundvand. Enhver brandhæmmende sprøjtes på dækkene gør det samme. Dæk brand kan fortsætte i flere måneder, især hvis der er mange dæk afbrænding.

Myg og gnavere

Når dækkene fylde med regnvand og varm i solen, lægger myg deres æg i dem. Nogle arter er forbundet med stammer af hjernebetændelse, ligesom West Nile. Gnavere som rotter og mus kan også gøre deres hjem i skrot dæk og race.


Relaterede artikler

© 2020 - mosolyorszag.com | Contact us: webmaster# mosolyorszag.com