Maskine sikkerhedsprocedurer

04/15/2010 by admin

Maskine sikkerhedsprocedurer

Sikkerhed på arbejdspladsen er en af de mest afgørende aspekter af ethvert job. Der er forskellige måder at sikre personlig sikkerhed, er en af de mest vigtige sikkerhedsspørgsmål på arbejdspladsen maskinsikkerhed. Maskinsikkerhed fremmes gennem et sæt generelle retningslinjer til at beskytte arbejdstagerne mod personskade ved en bred vifte af maskiner.

Farver

Farverne er faktisk en af de vigtigste aspekter af maskinsikkerhed. Der er syv typer af bogførte farver tilknyttet arbejdssikkerhed, hvoraf de fire vedrører maskinsikkerhed. Blå repræsenterer forsigtighed i anvendelsen, reparation og flytning af maskiner. Gul repræsenterer en generel fare eller behovet for over gennemsnittet bevidsthed i visse områder. Orange angiver, at dele af maskiner, der kan knuse, skære eller electrocute, og er oftest udstationeret i højrisikoområder. Selvom rød angiver ofte brandslukningsmateriel, bruges det også til at fremhæve højrisiko eller high-bevidsthed områder.

Lockout og Tag ud

Lockout og Tag ud er en fælles og enkle procedure i Maskinsikkerhed, men en meget vigtig betænkning. Lockout og Tag ud opstår under reparationsprocessen maskine fra det øjeblik maskinen enten bryder eller er udpeget for reparation indtil maskinen anses "arbejde." Processen indebærer afbrydes maskinen fra strømkilden og bruger en Lockout enhed for at forhindre det pågældende, og derefter anvende tags til maskinen forklarer dets nødvendige reparationer. Med denne procedure forhindres utilsigtet aktivering af maskinen, mens det er ved at blive repareret.

Beskyttelsesudstyr

Beskyttende gear er et andet vigtigt aspekt for maskinsikkerhed. Iført de nødvendige beskyttende gear, mens der opererer eller omkring en maskine beskytter dig mod ulykker, der kan opstå som følge af maskine funktionsfejl eller forkert operation af maskinen af operatøren. Mens mest beskyttende gear ikke vil beskytte mod fra alvorlige eller livstruende skader forårsaget af en maskine, kan det beskytte mod mindre alvorlige skader eller reducere sværhedsgraden af en skade.

Maskinen vagter

Vagter på en maskine er den første linje i forsvaret mod personskade, og en af de vigtigste aspekter af maskinsikkerhed. Vagterne er sat for at forhindre kropslige ekstremiteter fra at blive skadet eller amputeret af de bevægelige eller farlige dele af maskinen. De fleste maskiner er designet til at kræve, at alle vagter på plads før operation. Også, de fleste maskiner er designet til at slukke hvis vagter fjernes under drift, eller hvis der er ingen vagter knyttet til maskinen.

Forståelse

Forstå en maskine operationer, er funktioner, farver og kontrol den mest værdifulde beskyttelse mod personskade fra maskinen. Forståelse af mulighederne i maskinen, samt de tilgængelige bevægelige dele, og formålet med vagterne kan forebygge alvorlige skader. Betjening af maskiner, som du ikke er uddannet til at fungere, eller kunne operere effektivt, kan skade dig eller andre.


Relaterede artikler

© 2020 - mosolyorszag.com | Contact us: webmaster# mosolyorszag.com